placeholder2

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.: Usługa obejmująca przeprowadzenie 3 treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla […]

Czytaj więcej →