placeholder2

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł  dla zadania pn.: Usługa obejmująca przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych  pn. „Asertywność i komunikacja interpersonalna” dla uczestników projektu  Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu […]

Czytaj więcej →
placeholder2

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.: Usługa psychologiczna w roku 2022 obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pn. Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Informacja z wyboru ofert dla zadania pn.: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni bez barier” w roku 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni bez barier” w roku 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Uchwała Nr 765/57/VI/2021 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.12.2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem” realizowanego […]

Czytaj więcej →
placeholder2

Uchwała Nr 451/42/VI/2021 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.09.2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni razem” realizowanego […]

Czytaj więcej →