Skład Zespołu:

  • mgr Ewa Sobolewska – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
  • mgr Anna Sudoł- Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
  • mgr Magdalena Pielka – Starszy Specjalista Pracy z Rodziną
  • mgr Iwona Słaboń – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  • mgr Agnieszka Czarnota – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  • Beata Grzelak – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kontakt:
Piłsudskiego 21, piętro III, pok. 45 i 47
Tel. 32 643 39 41 (wew. 22 i 23)