Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022r. zmieniają się przepisy dotyczące przyznawania dodatku wychowawczego (tj. dodatku 500+) dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka PCPR będzie wypłacał dodatek wychowawczy do dnia 31 maja 2022r.

Od dnia 1 czerwca świadczenie to będzie wypłacał ZUS pod warunkiem złożenia do ZUS odpowiedniego wniosku (wniosek o nazwie SW-O).

Wnioski do ZUS rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka mogą składać od dnia 1 lutego 2022r. na kolejny okres finansowania tj. na okres od dnia 01.06.2022r.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej np. poprzez PUE ZUS.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć takie dokumenty jak:

  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli wniosek składa opiekun prawny dziecka,
  • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – jeśli wniosek składa rodzic zastępczy albo osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

Wyżej wymienione zaświadczenie będzie można uzyskać w PCPR w Olkuszu.

W sprawie świadczenia wychowawczego otrzymasz pomoc:

Podstawa prawna ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2021r. poz.1981).

Pobierz: Instrukcja dot. wniosku 500+ do ZUS