fundusze

Dotyczy zadania pn.:
Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu Aktywni bez barier w 2022 roku, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty_rehabilitacja

fundusze