fundusze

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Usługa obejmująca przeprowadzenie 3 treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert_3 treningi

fundusze