Telefony alarmowe:

112 – Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Straż Miejska – 986
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
Pogotowie komunikacyjne – 995

 

801 889 880 – Telefon zaufania uzależnienia behawioralne

(codziennie w godzinach 17 – 22) koszt połączenia – koszt jednego impulsu według taryfy operatora
Dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

 

116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie trzeba podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15 do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

 

801 12 00 02 – „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.niebieskalinia.pl

 

801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania.

Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki
i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21(całe połączenie płatne tylko 35 gr).
Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla:

  • osób uzależnionych od narkotyków
  • osób okazjonalnie używających narkotyków
  • rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków
  • pedagogów, nauczycieli, wychowawców
  • wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl

 

801-140-068, 800-479-064 – Ogólnopolska Pomarańczowa Linia.

Pomaga rodzicom, których dzieci piją i zażywają inne środki psychoaktywne. Głównym celem jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. (pon. – pt. 10.00 – 19.30)

 

22 692 82 26 – Całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl

 

801 24 70 70 – Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.

Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek.
Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

 

116 000 – Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.

Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl