POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU
ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz
tel: (32) 641-32-92, tel/fax: (32) 643-39-41
email: pcpr@pcpr.olkusz.pl
NIP: 637-184-71-65
REGON: 357009728
Adres skrytki ePUAP (do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych):
/PCPROlkusz/skrytka

Zespół ds. pomocy społecznej Poziom IV
pok. nr 47 tel. 32 643 39 41 wew. 21
pok. nr 48 tel. 32 643 39 41 wew. 21
pok. nr 49 tel. 32 643 39 41 wew. 20 / Kierownik

Zespół ds. obsługi finansowo – księgowej Poziom IV
pok. nr 40 tel. 32 643 39 41 wew. 26
pok. nr 41 tel. 32 643 39 41 wew. 25 / Główna Księgowa
pok. nr 42 tel. 32 643 39 41 wew. 24
pok. nr 43 tel. 32 643 39 41 wew. 30

Zespół ds. pieczy zastępczej Poziom III
pok. nr 35 tel. 32 643 39 41 wew. 23 / Koordynatorzy
pok. nr 37 tel. 32 643 39 41 wew. 29 / Kierownik
pok. nr 38 tel. 32 643 39 41 wew. 22

Zespół ds. realizacji projektów EFS POZIOM III
pok. nr 30 tel. 32 643 39 41 wew. 16
pok. nr 31 tel. 32 643 39 41 wew. 17 / Administrator organizacyjny projektu

Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych POZIOM I
pok. nr 12 tel. 32 643 39 41 wew. 27 / Kierownik
pok. nr 13 tel. 32 643 39 41 wew. 18
pok. nr 14 tel. 32 643 39 41 wew. 19

Zespół ds. organizacji i kadr POZIOM I
pok. nr 17 tel. 32 643 39 41 wew. 12 / sekretariat – KASA
pok. nr 18 tel. 32 643 39 41 wew. 14

Punkt Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
pok. nr 10 tel. 32 643 39 41 wew. 28 / czynny w godzinach dyżurów specjalistów dyżurujących w PIK – POZIOM I
pok. nr 38 tel. 32 643 39 41 wew. 29 / Konsultant – POZIOM III

GODZINY URZĘDOWANIA
PONIEDZIAŁEK 7:00 – 16:30
WTOREK – PIĄTEK 7:00 – 15:00