fundusze

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Organizacja i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu Aktywni bez barier w roku 2022 , realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty_prawo jazdy kat.B

fundusze