INTERWENCJA KRYZYSOWA

Procedura umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w rodzinie w specjalistycznym ośrodku wsparcia

Załącznik nr 1
PDF do pobrania DOC do pobrania

Załącznik nr 2
PDF do pobrania DOC do pobrania


REGULAMIN, STRATEGIA I STATUT PCPR

Uchwała nr 523/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Uchwała nr XXXIV/376/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
PDF do pobrania DOC do pobrania

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olkuskim
PDF do pobrania DOC do pobrania

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Powiatu Olkuskiego Na Lata 2022-2027
PDF do pobrania

Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2027
PDF do pobrania


POMOC SPOŁECZNA

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy

Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
PDF do pobraniaDOC do pobrania

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i MOW

Druk Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
PDF do pobrania DOC do pobrania

Modyfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
PDF do pobrania DOC do pobrania

Załącznik – zmiany do Indywidualnego Programu Usamodzielnień
PDF do pobrania DOC do pobrania


 

PFRON – Wnioski do Pobrania

Przejdź do: Rehabilitacja Społeczna 2022