Stosownie do treści art. 19 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne należy do zadań własnych powiatu.

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu rozpoczął swoją działalność 01.09.2005r.

W swoim zakresie oferuje:

  • poradnictwo rodzinne
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo pedagogiczne
  • poradnictwo prawne
  • interwencja kryzysowa
  • doradztwo i edukacja
  • warsztaty pracy z rodziną
  • warsztaty dla rodziców

Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy

SZUKASZ INFORMACJI, POMOCY, WSPARCIA W ROZWIĄZANIU SWOICH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC!!!

Od poniedziałku do piątku dyżurują specjaliści

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU URUCHOMIŁO PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W FORMIE KONSULTACJI TELEFONICZNYCH Z PRACOWNIKIEM PCPR BĄDŹ ONLINE Z PSYCHOLOGIEM, PRAWNIKIEM I PSYCHOTERAPEUTĄ.

Istnieje również możliwość skorzystania z porady za pośrednictwem SKYPE lub telefonicznie. Osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnych sesji psychologicznych, psychoterapeutycznych i konsultacji prawnych po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny ze specjalistą koordynującym w PCPR.

Tel. 32 643 39 41 wew. 22