fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Usługa obejmująca przeprowadzenie 3 treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywni bez barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_dostępność

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy-dostępność

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań_dostępność

Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy o przeciwdziałaniu agresji

zapytanie_TRENINGI

fundusze