fundusze

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

http://www.sp.olkusz.pl/aktualnosci/komunikaty/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-ramach-projektu-aktywni-bez-barier

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2188601,uchwala-nr-592552022-zarzadu-powiatu-w-olkuszu-z-dnia-10-listopada-2022r-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2188624,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-ramach-projekt.html

https://bip.malopolska.pl/spolkusz,a,2188637,nabor-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-w-ramach-projektu-aktywni-bez-barier.html

fundusze