fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł  dla zadania pn.:

Organizacja i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu Aktywni bez barier w roku 2022 , realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe_prawo jazdy kat.B

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_dostępność

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy-dostępność

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań_dostępność

Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy o przeciwdziałaniu agresji

fundusze