fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu Aktywni bez barier w 2022 roku, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_dostępność
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy-dostępność
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań_dostępność
Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy o przeciwdziałaniu agresji
Zapytanie ofertowe_rehabilitacja22_dostępność

fundusze