Miejsce składania wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, pok. nr 14.