fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2019 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Informacja z otwarcia ofert diagnozy

Informacja o wyborze oferty dla zadania pn.: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2019 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

Informacja o wyborze oferty diagnozy

fundusze 2019