fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2019 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Małopolskiego 2014-2020.”

Informacje o otwarciu oferty:

fundusze 2019