Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Stypendia