fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Usługa obejmująca organizację i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu Aktywni razem w roku 2021 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe_prawo_jazdy_2021
Załącznik nr 1 – formularz ofetowy
Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

fundusze 2019