fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Usługa obejmująca przeprowadzenie 3 treningów kompetencji społecznych w roku 2021 dla uczestników projektu pn. Aktywni razem, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe treningi czerwiec, lipiec

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy treningi

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

fundusze 2019