fundusze 2019

Zapytanie ofertowe_psycholog_2021 o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Usługa psychologiczna w roku 2021 obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pn. „Aktywni razem”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe_psycholog_2021
Załącznik nr 1 – formularz ofetowy
Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

fundusze 2019