fundusze 2019

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
Usługa psychologiczna w roku 2021 obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu pn. Aktywni razem, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert_psycholog

fundusze 2019