fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2021 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

fundusze 2019