fundusze 2019

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2020 roku” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty rehabilitacja 2020

fundusze 2019