Informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Od dnia 12 października 2020 roku do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców

Do dyspozycji Mieszkańców pozostają adresy i nr telefonów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Wszystkie konsultacje w Punkcie Interwencji Kryzysowej będą online.

Odwołuje się oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Tel. 32 643 39 41
E-mail: pcprolkusz@wp.pl ePUAP: PCPROlkusz

Wnioski papierowe można pozostawić w oznaczonej skrzynce podawczej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do PCPR Olkusz lub wysłać drogą pocztową na adres korespondencyjny:
 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz

Za datę złożenia pisma nie uznaje się daty fizycznego złożenia  pisma w skrzynce, ale datę w jakiej pracownicy PCPR mogli zapoznać się z treścią pisma, po zastosowaniu procedur minimalizacyjnych możliwość zarażenia koronawirusem.