Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wojewoda Małopolski wydał nowe polecenie dotyczące czasowego zawieszenia działalności, na terenie całego województwa małopolskiego, w terminie od dnia 16 października 2020 roku do odwołania w:

  • dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,
  • środowiskowych domach samopomocy,
  • warsztatach terapii zajęciowej.