Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Moduł 3 Kooperacje przeciw COVID – PO WER

Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest realizatorem Projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.10.2020 roku do 15.11. 2020 roku.

Celem zadania „Kooperacje przeciw COVID” jest poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (i Podmiotów współpracujących), a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy Pracowników Placówek, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wartość projektu dla PCPR w Olkuszu: 18 300,00 zł

Informacje nt. Projektu można znaleźć pod adresem:

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-tarcza-antykryzysowa-38/modul-3-kooperacje-przeciw-covid-po-wer-i-nabor-184.html