fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2020 roku”.

Informacja z otwarcia ofert rehabilitacja 2020

fundusze 2019