fundusze 2019

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Przeprowadzenie podstawowego kursu obsługi komputera dla uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Informacja o wyborze oferty komputery 2020

fundusze 2019