fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Przeprowadzenie podstawowego kursu obsługi komputera dla uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Informacja z otwarcia ofert_kurs_komputerowy_2020

fundusze 2019