fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Przeprowadzenie kursu języka hiszpańskiego i języka angielskiego w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Zapytanie ofertowe języki
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy języki
Załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia języki
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grup kapitałowych

fundusze 2019