Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Wioletta Duch zamieszkała w Olkuszu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi kwalifikacyjne i formalne oraz otrzymała maksymalną ilość punktów i rozmowy kwalifikacyjnej

wyniki naboru