fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych pn. „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Informacja z otwarcia ofert_trening_stres_2020

fundusze 2019