fundusze 2019

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Organizacja i przeprowadzenie podstawowego kursu prawa jazdy kat. B oraz praktycznej nauki jazdy przygotowującej do egzaminu dla uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2020″.

Informacja o wyborze oferty_prawo jazdy kat.B_2020

fundusze 2019