INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: Na zakup o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: „Dostawa 31 szt. drukarek na potrzeby realizacji projektu przeznaczonego na wsparcie wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 w roku 2020.”

INF. O WYBORZE OFERTY Drukarki