fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych pn. „Budowanie poczucia własnej wartości – samopoznanie i samoświadomość” w ramach projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Zapytanie-ofertowe_trening-budowanie-własnej-wartości
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych
Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia trening
Załącznik nr 1 – formularz ofetowy_trening_budowanie poczucia własnej wartości

fundusze 2019