Informacja z otwarcia ofert Na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.
„Dostawa 31 szt. drukarek na potrzeby realizacji projektu przeznaczonego na wsparcie wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 w roku 2020.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 31 Drukarek