Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Dostawa 51 szt. laptopów z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu przeznaczonego na wsparcie wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 w roku 2020.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 51 Laptopów