fundusze 2019

Informacja o wyborze oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Usługa psychologiczna obejmująca przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „Aktywni razem” w roku 2020.”

Informacja o wyborze oferty psycholog_2020

fundusze 2019