Zapraszamy do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”, dofinansowanym ze środków PFRON.

Oferujemy:
– zajęcia z orientacji przestrzennej
– zajęcia z poruszania się z psem przewodnikiem
– zdalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i smartfonów.

Kogo zapraszamy do projektu?
Pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące z całej Polski, które:
1. Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
2. W terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.
3. Poruszają się z białą laską i chcą poznać nowe trasy lub popracować nad technikami bezpiecznego chodzenia.
4. Korzystają z pomocy psa przewodnika i chcą zdobyć nowe umiejętności lub je utrwalać.
5. używają na co dzień komputerów i/lub smartfonów i są zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności lub ich utrwalaniem.
Szkolenia komputerowe będą się odbywały w trybie zdalnym. Dlatego do udziału w nich zapraszamy osoby, które potrafią obsłużyć komputer i/lub smartfon na poziomie średniozaawansowanym i mają warunki techniczne pozwalające na zdalną współpracę z instruktorem.
6. Nie są:
A) uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
b) uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy
c) mieszkańcami/podopiecznymi placówek innych niż WTZ lub ŚDS, finansowanych ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
2. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa .
Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.
Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2020 roku. W Zakładamy również możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.
Prosimy, , jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.
Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.
Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.
W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.
Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o projekcie są dostępne na stronie fundacji.

zgłoszenie-do-projektu-Wizyty domowe

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt .
tel. 22 370 28 75
e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl