Informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu od dnia 1 lipca 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkusz pracuje w godzinach
poniedziałek 7:00 – 16:30
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Bezpośrednia obsługa interesantów w godzinach
poniedziałek 7:00 – 16:30
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Odwieszone zostają zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy oraz spotkania z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Odwieszone i realizowane w pełnym zakresie jest także Poradnictwo specjalistyczne.

Podczas wizyty w Urzędzie obowiązują zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Sars-CoV-2 odpowiednie dla przestrzeni publicznej: obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej minimum 2-metrowej odległości między sobą. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk podczas wejścia do Urzędu.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańców oraz pracowników PCPR w Olkuszu, nadal rekomenduje się składanie pism i wniosków, które nie wymagają konsultacji z pracownikiem PCPR, za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki umieszczonej przy wejściu. Niezbędne informacje oraz numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej: https://pcpr.olkusz.pl/

Z poważaniem. Dyrektor PCPR Anna Curyło-Rzepka