Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XIII edycję Konkursu dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, który w roku bieżącym przebiega pod hasłem: „Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY”.

Dzieci i rodziny biorące udział w Konkursie mają za zadanie wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej, rękodzieła artystycznego, grafiki komputerowej lub audiowizualnej, czy też fotograficznej, albo literackiej przedstawiającej wspomnienia związane z osobą Świętego Jana Pawła II i/lub jego twórczością i nauczaniem w życiu rodziny.

W konkursie przewidziano dwie kategorie prac konkursowych:

  • indywidualna – przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka;
  • rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin;

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 17 lipca 2020 roku.

Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2020r. O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.