Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, iż  nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Wnioski będzie można składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (z tego tytułu wnioskodawca może otrzymać dodatek w kwocie 800 zł) poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.  Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet