fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2019 roku”.

Informacja z otwarcia ofert_rehabilitacja

fundusze 2019