fundusze 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2019 roku”.

Informacja o unieważnieniu postępowania_rehabilitacja

fundusze 2019