fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych pn. „Strategie radzenia sobie ze stresem. Techniki relaksacyjne” w ramach projektu „Aktywni razem”.

Informacja z otwarcia ofert strategie radzenia

fundusze 2019