fundusze 2019

Informacja z otwarcia ofert na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych pn. „Budowanie poczucia własnej wartości” w ramach projektu „Aktywni razem”.

Informacja z otwarcia ofert trening budowanie poczucia

fundusze 2019