fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Trening kompetencji społecznych pn. „Zdrowy styl życia” w ramach projektu „Aktywni razem”.

fundusze 2019