fundusze

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Trening kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie i asertywności. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku dla 4 uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w terminie 14,15,16 września 2018 roku.

Zapytanie ofertowe_trening 14-16.09.2018
Załacznik nr 1 formularz ofertowy_trener_14-16.09.2018
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu_14-16.09.2018
Załacznik nr 3 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy_dotyczące grupy kapitałowej

fundusze