fundusze

Informacja o wyborze oferty dla zadania pn. Przeprowadzenie indywidualnych treningów psychoedukacyjnych i psychospołecznych z uczestnikami projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2018.

Informacja o wyborze oferty trening indywidualny 2018

fundusze